PDF İNDİR !

İş yapma koşulu pdf dosyasını indirip çıktı alabilirsiniz.

İşin Tanımı Nedir?

Fizikte, bir kütlenin bir doğrultu boyunca belirli bir kuvvetle yer değiştirmesiyle meydana gelen ve en azından kuvvetin bir kısmının yer değiştirme yönünde uygulanan enerji transferi ölçümüne de denir diyoruz.

Kuvvet sabit ise, yolun uzunluğu, yol boyunca etkiyen kuvvetin bileşeni ile çarpılarak hesaplanabilir.

Bir kütle üzerinde yapılan iş, yalnızca bir yerden diğerine bir yer değiştirmesiyle değil, aynı zamanda örneğin bir gazın sıkıştırılmasıyla, bir şaftın döndürülmesiyle ve hatta parçacıklar içinde görünmeyen hareketlere neden olan dış bir manyetik kuvvet tarafından da yapılmaktadır.

İş Yapmanın Koşulları Nedir?

İş güç enerjide Fizik hocamızın iş yapma koşullarına öncelikle değinmesi gerekir. İş güç enerjiye başlamadan şimdi bu koşulları sıralayalım.

1. Bir cisme bir kuvvet uygulandığı halde, cisim yer değiştirmezse iş yapılmaz.

2.Hareket eden cisme uygulanan kuvvetin hareket yönüyle yaptığı acı, dar açı ise Cosα pozitif olduğundan  pozitif iş yapılır. Sistemin enerjisi, yapılan pozitif iş kadar artar.

3.Hareket eden cisme uygulanan kuvvet yola dik ise yapılan iş sıfırdır.

4.Hareket eden cisme uygulanan kuvvet hareket yönü ile geniş açı yapıyorsa Cosα negatif olduğundan negatif  iş yapılır. Sistemin enerjisi yapılan negatif iş kadar azalır.

5.Kuvvet – yol grafiğinin yol ekseni ile sınırladığı alanların cebirsel toplamı yapılan işi verir. Sistemin enerjisi yapılan iş kadar değişir.

6.İş, skaler bir büyüklük olup bir kuvvetin yaptığı iş cismin kütlesine, yolun sürtünmeli ya da sürtünmesiz, eğik ya da yatay olmasına bağlı değildir.

İş Yapma Konu Anlatımı

iş resim 01Yatay bir x ekseni boyunca gerilmiş bir telde, sürtünmesiz olarak kayan yukarıdaki boncuğun hareketini ele aldığımızda, uygulanan kuvvet yatayla Φ açısı yapmışsa boncuk ivmelendirilecektir. Newton’un ikinci yasası uyarınca kuvvet ve ivme bağıntısını x eksenine uyarlayabiliriz.

Fx = m . a  olacaktır.   (1)

Boncuk x kadar yer değiştirdiğinde kuvvet boncuğun hızını değiştirecektir.

Fizik dersinde oldukça sık kullanılan zamansız hız formülü

iş resim 02

Bu denklem çözüldüğünde ve a yerine (1) nolu Newton ikinci denklemi yazıldığında

iş resim 03

Kinetik enerjilerini farkının kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu denklemini elde edeceğiz.

Bu denklem bize boncuğun ilk ve son kinetik enerjilerinin değişimin sebebinin kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu sonucunu vermektedir.

Yani kuvvet tarafından boncuğa yapılan iş W (kuvvet tarafından aktarılan enerji)

W = F . d

Şeklinde olacaktır.

İş Yapma Formülleri

Fizik dersinde iş güç enerji konusunda kullandığımız formüller nelerdir?

  1. Kinetik enerji
  2. Sürtünme kuvveti
  3. Kuvvetin yatay ve dikey bileşenleri
  4. Newton’un 2.yasası

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment