PDF İNDİR !

İş Güç Enerji 01 pdf dosyasını indirip çıktı alabilirsiniz.

İş Güç Enerji Konu Anlatımının Önemi

Fizik dersinde iş güç enerji konusu bir çok konuyu barındırdığından hocaların üstünde durduğu bir konudur. Hocalarımız fizik dersinde iş güç enerji konusu sayesinde öğrencinin fizik dersini ne kadar anladığını test edebilir. Yani kısaca Fizik konu anlatımı dediğimizde bir çok öğrencimizin en çok baktığı fizik konularından olarak karşımıza İş Güç Enerji çıkar.

İş güç enerji fiziğin en önemli konularından biridir. İçeriğindeki vektörler, dinamik, basit makineler, doğrusal hareket, yeryüzünde hareket gibi konularla sürekli iç içe olarak olacak şekilde karşımıza çıkar.

Fizik konu anlatımı dediğimizde akla gelen ilk konu anlatımlarından biri iş güç enerji konu anlatımıdır. İş güç enerji sınavların vazgeçilmez en ağırlıklı konularından biridir. Dolayısıyla iş güç enerji konu anlatım bölümüne www.hasanongan.com da oldukça geniş bir verilmiştir.

İş Nedir?

İş güç enerji konu anlatımına geçmeden evvel “İş Nedir” konusuna değinmek gerekiyor.

Cisim hareket sonucunda bir yer değiştirme yaptıysa, kuvvet tarafından cisim üzerinde yapılacak işi bulmak için, kuvvetin yer değiştirme vektörü yönündeki bileşeni kullanılmalıdır. Kuvvetin cisme dik bileşeni iş yapmayacaktır.

İş güç enerjide en dikkate alınması gereken yerlerden biri kuvvetin sebep olduğu enerji değişimidir.

 

İşin Tanımı ve Konu Anlatımı

Eğer bir cisme kuvvet uygulayarak ivmelendirir ve süratini artırırsanız, cismin kinetik enerjisini arttırırsınız. Benzer şekilde, cisme kuvvet uygulayarak süratini azaltarak da , kinetik enerjisini azaltabilirsiniz. Kinetik enerjideki bu değişiklikleri, uyguladığımız kuvvet sonucunda, cisme, bizden bir enerji aktarımı oldu veya cisimden bize bir enerji aktarımı oldu şeklinde açıklayabiliriz. Enerjinin kuvvet yardımı ile bu şekilde aktarılmasına, cisim üzerinde, kuvvet tarafından, bir W işi yapıldı denir.

Daha net olarak

İş W, bir cisme, ya da bir cisimden, kuvvet yardımıyla aktarılan enerjidir. Cisme aktarılan enerji pozitif iş, cisimden aktarılan iş enerji negatif iştir.

İşin Tanımında Kullanılan Formüller

Cisim hareket ederek bir yer değiştirme yaptıysa, kuvvet tarafından cisme yapılan işi hesaplamak için, kuvvetin sadece yer değiştirme vektörü yönündeki bileşenini kullanırız. Cismin yer değiştirme vektörüne dik olan kuvvet iş yapmaz.

W = F . d

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment