PDF İNDİR !

Paralel Levhalar Soru Çözüm Videosunun pdf dosyasını indirip çıktı alabilirsiniz.

Paralel Levhalarda Soru Çözme Yöntemleri Nelerdir?

Paralel Levhalar arasındaki Elektrik alanın yönü ve şiddeti he yerde aynıdır. Böyle bir alan elektriksel alan, eşit ve zıt yüklerle yüklü iletken paralel levhalar arasına kurulabilir.

                        

                  Şekil A                                                      Şekil B

Şekil A’ da paralel levhalar arasındaki sabit elektrik alan görülmektedir.

Şekil B’ de ise paralel levhalar arasındaki potansiyel fark değişimi görülmektedir. Sabit bir Elektrik Alanda potansiyelin değişmesi paralel levhaların farklı uzaklık noktalarında olacaktır.

Yükü q kütlesi m olan parçacık Şekil A da ki gibi olan elektriksel alana alana girdiğinde  F = q.E değerinde bir kuvvetin etkisinde kalır.

Yüklü parçacık elektriksel alana ilk hızsız bırakılırsa, alan doğrultusunda mutlaka hızlanacaktır. Parçacığın yükü(+) ise elektrik alan yönünde (yani (+) dan (-) ye doğru) ; (-) ise elektrik alan yönünün tersi istikametinde hızlanacaktır.

Yüklü parçacık elektriksel alana paralel olarak bir ilk hızla fırlatılırsa, fırlatılış yönüne ve yükün işaretine bağlı olarak ya düzgün hızlanır ya da yavaşlar.

Yüklü parçacık üzerine etki eden kuvvet elektrik alan boyunca ona iş yaptırır.

Parçacığın yükü q, hareket ettiği iki nokta arasındaki potansiyel farkı V ise yapılan iş

W = F . d  = q . E . d = q . (V/d) . d = q.V şeklinde olacaktır.

Yüklü Parçacık Hareketi Nedir?

Paralel Levhalar Formülleri

Paralel Levhalar Arasındaki Elektrik Alan Nedir?

Paralel Levhalar Arasındaki Potansiyel Fark Nedir?

Paralel Levhalar Çözümlü Sorular PDF

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment