PDF İNDİR !

……………. pdf dosyasını indirip çıktı alabilirsiniz.

Fotoelektrik Olay Nedir?

 • Elektromanyetik radyasyon elektronları bir katı yüzeyden koparabilmektedir.
 • Bu süreç fotoelektrik etki olarak adlandırılır.
 • Fotoelektrik etki sergileyebilecek bir malzemenin foton yayabilen bir madde olduğu bilinmektedir.
 • Fotoelektrik etki ile dışarı atılan elektronlara fotoelektronlar denir.
 • Gelen ışığın frekansı eşik frekansından daha az olduğunda fotoelektrik etki oluşmayacaktır.
 • Farklı materyaller farklı eşik frekanslarına sahiptir.
 • Çoğu element elektromanyetik spektrumun ultraviyole bölgesinde eşik frekanslarına sahiptir.

Bir fotoelektron akımının maksimum kinetik enerjisi…

 • Durdurma potansiyelinin ölçülmesiyle belirlenir (gerekli olan uygulanan voltaj, foton yayabilen yüzeydeki fotoelektronları tutar).
 • Eşik frekansının üzerindeki gelen ışığın frekansı ile doğrusal olarak artar.
 • Gelen ışığın yoğunluğundan bağımsızdır.

 Foto elektronların foton yayabilen bir yüzeyden yayılma oranı…

 • Elektrik akımı ölçülerek belirlenir.
 • frekans sabit olduğunda gelen ışığın yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

Maksimum kinetik enerjiye karşı frekans grafiğinde…

 • Tüm eğriler Planck Sabitine eşit eğim ile doğrusaldır.
 • Enerji eksenindeki kesişme, malzemenin eşik frekansıdır.

Klasik fizik aşağıdaki sonuçları açıklayamamaktadır;

 • Gelen ışık eşiğin altında bir frekans olduğunda hiçbir fotoelektron yayılmasını,
 • Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi, gelen ışığın frekansı ile artmasını,
 • Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin, gelen ışığın yoğunluğundan bağımsız olmasını,
 • Gelen enerjinin emilmesi ve fotoelektronların emisyonu arasında esasen gecikme yoktur.

Modern fiziğin açıkladıkları şunlardır;

 • Elektromanyetik radyasyon fotonlar olarak adlandırılır
 • Bir fotonun enerjisi frekansı ile orantılıdır
 • Bir malzemenin üzerinde yapılan iş, yüzeyinden bir elektron çıkarmak için foton başına gerekli olan enerjidir.

 

 

 

Fotoelektrik Olay Konu Anlatımı

 

Fotoelektrik Olay Formülleri