Atom Fiziğine Giriş - Büyük Patlama - Evrenin Oluşumu - Radyoaktivite

Bu bölümde Fizik bilim dalının ne olduğu, uygulama alanları, mühendislik dalları ile olan ilişkisine değinilecek, alt alanlarının neler olduğu anlatılacaktır.Fiziğin öncü bilim adamları ve bilimsel çalışmanın nasıl yapılması gerektiği sorusunun da ayrıca yanıtı verilecektir.Modellemenin Fizikteki yeri, birim sistemleri, skaler ve vektörel büyüklüklere, aralarındaki farklılıklar da diğer konularımız olacaktır.

Özel Görelilik

Konu Anlatımı
  • Özel Görelilik Konu Anlatımı – 1
Soru Çözümleri
  • Özel Görelilik Soru Çözümleri – 1
  • Özel Görelilik Soru Çözümleri – 2
  • Özel Görelilik Soru Çözümleri – 3

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Konu Anlatımı
  • Görüntüleme Teknolojileri
  • Yarı İletken Teknolojisi
  • Nano Teknoloji
Soru Çözümleri
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Soru Çözümleri – 1
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Soru Çözümleri – 2

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment